onsdag 30 oktober 2013

Formativ bedömning muntligt

Jag var på studiebesök i Sollentuna utifrån deras heldag med temat IKTarena där dagen innehöll både studiebesök på skolor och kortare seminarier.

På ett av seminarierna presenterade läraren Johan Eriksson från Runbacka skolor hur han arbetar med olika digitala verktyg.
Johan visade hur han använder Movenote i Google drive för att ge varje enskild elev formativ bedömning muntligt.


Gör så här för att få tillgång till Movenote i Google drive:

1. När du har loggat in i Google drive klickar du på Skapa-knappen.
2. Klicka på Anslut fler appar.
3. Skriv in Movenote i Sökrutan.
4. Du får upp ett antal val, välj Movenote for Google Drive klicka på Anslut-knappen.

Se filmklipp om Movenote


Det finns även den fiffiga appen Kaizena, hette tidigare Voice Comments, som också laddas ner i Google drive under Skapa-knappen. Med Kaizena spelar du in dina kommentarer och markera det du vill poängtera i t ex en text.

Se filmklipp om Kaizenaonsdag 9 oktober 2013

Weebly - skapa hemsidor eller bloggar


Nu har jag provat på webbverktyget Weebly som är gratis. Med Weebly kan du enkelt skapa en hemsida och en blogg. Du behöver registrera dig för att få ett konto på Weebly sen är det bara att börja skapa din hemsida eller blogg. Varför inte en klassblogg.Jag har gjort två filmer hur du kan arbeta med verktyget, se nedan.

Steg 1: Hur du skapar en webbsida med WeeblySteg 2: Hur du skapar en blogg på din webbsida med Weebly