onsdag 30 december 2015

Freeride - En samlad skidsajt

Här är en bra svensk webbsida för dig som skidentusiast!
Skidsajten Freeride ha samlat ihop fakta, pistkartor och användarnas betyg om skidorter i hela världen.
Källa : Pc för alla
Over and out L8 

onsdag 23 september 2015

Ny checklista för källkritik - Kolla källan

Kolla Källan, Skolverket, har tagit fram en ny version av lathund kring källkritik.Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner.
Information hämtad från Kolla Källan, Skolverket

Over and out L8

lördag 19 september 2015

Nyheter med iOS 9

Slideover, visa app bredvid den du har öppen (Endast på iPad, senare modell)
Visa en annan app utan att du behöver lämna den app som du befinner dig i. Dra med fingret från höger sida på skärmens kant. Nu kommer det upp ett antal appar som du får välja på. Välj den app du vill kunna se utan att du lämnar den app som du är i.
När du vill gå tillbaka trycker du bara på den första appen , den på vänstersida av din skärm.

Hitta och jämför bland din foton enklare
När du går in i Album och väljer en bild så får du en "scrollningslista" längs ner på skärmen med alla din foton. Nu kan du snabbt och enkelt jämföra och hitta bland dina bilder med hjälp av "scrollningslistan".


Siri hjälper dig hitta bland dina bilder
Be Siri leta upp bilder som du tagit från en specifik plats eller ett visst tidpunkt.

Annan layout på vilka appar som är  öppna
När du trycker på hemknappen två gånger så ser du vilka appar som är öppna, layouten har ändras. Förut låg apparna bredvid varann, nu ligger de omlott på varanda.
Anteckningar
Nu kan du kan lägga in bilder, rita skisser med fingret samt skicka webbsidor och lägga till kartor du hittat direkt till Anteckningar. Hur smidigt som helst!
Exempel: 
1. Du är på en webbsida och vill spara den till Anteckningar.
På webbsidan väljer du symbolen Dela (ruta med en pil som pekar uppåt) och välj sedan appen Anteckningar.

2. Nu hamnar webbsidan med kortatre info i Anteckningar, välj Spara.

3. Så här ser du ut när du väljer att öppna i appen Anteckningar.


Over and out L8

onsdag 29 juli 2015

Konvertera pdf dokument i Goggle drive

I en artikel i PC för alla läste jag hur man enkelt kan använda Google Drive för att omvandla bilder från inskannande texter, pdf, till redigerbara dokument.

Gör så här:
1. Ladda upp ett pdf dokument till din Google Drive
2. Högerklicka på pdf dokumentet och välj Öppna med - Google dokument
3. Dokumentet som nu konverterats består av två delar, den översta delen, del 1, är den ursprungliga pdf:n och den understa delen, del 2, är en text som du kan redigera och kopiera.

Så här kan det se ut:Källa: PC för alla

tisdag 28 juli 2015

Utbildning - Digital produktion för pedagogisk verksamhet


Nu till hösten börjar jag en tvåårig distansutbildning i Digital produktion för pedagogisk verksamhet på Medieinstitutet i Stockholm.
De ska bli intressant och förhoppningsvis inspirerande att bli påfylld med digitala lärresurser att använda i pedagogisk verksamhet.

Kursplanens innehåll ser givande ut:
Innehållsproduktion 50 p
 • Grafisk form
 • Storyboard
 • Visuell kommunikation
 • Storytelling
 • Gamification
 • Instruktioner
 • Överföring av kunskapsinnehåll till koncept
Pedagogik i produktion av distansresurs 50 p

 • Strukturera och ge stöd via lärplattfom
 • Utvärdera och kombinera digitala lärresurser för olika lärsituationer och målgruppers behov
 • Stötta kollaborativt lärande
 • Arbeta med mobila enheter/mobilt lärande
 • Definiera kunskapsmål för digitala lärresurser
 • Utforma test och kunskapskontroll efter instruktion
 • Redigera och sammanställa digitala resurser
 • Etik och källkritik

Produktion med digitala resurser och verktyg 50 p

 • Författarverktyg, enklare kodning, wikis, bloggar och sociala medier
 • Smartboards och andra projektionstekniker
 • Läsplattor och appar
 • Standarder och Open Source-begreppet
 • Montjänster

Examensarbete - Slutprojekt  50 p
Du ska tillämpa de kompetenser du fått under utbildningen i ett projekt som visar hut digital medieteknik kan användas i pedagogiskt syfte och förstärka lärandet.
Du ska även presentera och sammanfatta ditt arbete sam analysera och ge konstruktiv kritik på en annan studerandes projekt. Opponeringen ska göras såväl muntligt som skriftlig.

onsdag 22 april 2015

iPad i skolan och förskolan - en gratis digital bok

I den digital boken iPad i skola och förskola delar pedagoger med sig av erfarenheter, tips och idéer om lärande med lärplatta.

Så här skriver författarna till boken: Idén till boken föddes egentligen när antalet medlemmar i FB- gruppen ”iPads i skola och förskola” översteg 10 000. Man skulle också kunna säga att boken är ett jubileum. Ett sätt att fira! 18 lärare och pedagoger berättar utifrån sitt perspektiv hur iPads bidrar till lärande och utveckling. Idag har Facebookgruppen långt över 20 000 medlemmar. 

Boken innehåller följande kapitel:

1. Ska vi skajpa med Emelis farbror? 2. Kollegialt lärande i förskolan kring iPad 
3. Write to Read - en lägereld och en resa 
4. En värld full av multimodala sammanhang 
5. Aurasma som pedagogiskt verktyg 
6. En spännande resa 
7. QR-kodernas förtrollande värld 

8. Språkutveckling: Att skriva med kreativitet och stöd
9. Pedagogisk dokumentation med lärplatta 
10. Mångsidig språkstimulans med iPad
11. Från ”deltidsdigitalitet” till heltidsanvändare 
12. IKT-mentor - en unik tjänst?
13. En musikal växer fram
14. Att börja arbeta med iPad på gymnasiet
15. IKT, Information och kommunikationsteknik och filmskapande med digitala verktyg samt friska frågor som redskap 
Ladda hem boken här eller genom QR-koden nedan.


onsdag 15 april 2015

Tips kopplat till Google drive och Chrome


Här är två små smarta tips kopplat till Google Drive och webbläsaren Chrome.

Tips 1, fäst flik i webbläsaren Chrome
Du kan fästa webbsidor som du 
använder ofta i små flikar så att de alltid är öppna när du använder webbläsaren Chrome.
Gör så här:
1. Högerklicka på fliken med webbsidan som du vill fästa och välj Fäst flik.
2. Nu har fliken blivit fäst och webbsidan är alltid öppen och tillgänglig när du använder webbläsaren Chrome.

Tips 2, ladda ner appen Spara på Google Drive
Med appen Spara på Google Drive kan du spara bild eller länk från en webbsida direkt till Google drive. Det kräver webbläsaren Chrome.
Gör så här:
1. Öppna webbläsaren Chrome och gå till webbsidan Spara på Google drive.
2. Välj nu att klicka på knappen [Lägg till i Chrome] så som bilden visar nedan.
3. Nu har du installerat funktionen i webbläsaren Chrome, du den i form av en liten ikon längst upp i högra hörnet, se bilden nedan.


4. När du besöker en webbsida i Chrome och vill spara sidan till Google Drive högerklickar du på webbsidan och väljer Spara till Google Drive antingen som länk eller bild. 

fredag 20 mars 2015

Ladda ner musik från Multimediabyrån till iPad eller iPhone

Nu finns all musik från Multimediabyrån tillgänglig samt även ny musik att ladda ner på iPad elle iPhone. 
Gå till webbsidan Malberts melodier


På webbsidan finns närmare 400 musikstycken av en mängd olika stilar och karaktärer. Somliga stycken är loopbara och du kan med hjälp av den vänliga loopmaskinen Loopbot yxa till ett stycke av önskad längd. Sajten innehåller även material och tips för att skapa egen musik utifrån halvfabrikat.

Musiken är fri att ladda ned och använda för all form av icke-kommersiell verksamhet. Min huvudmålgrupp är lärare och elever på svenska skolor och skulle det förekomma fall där elever, som använt min musik i mediaproduktioner, tjänar symboliska summor, såsom tävlingspriser, så må det vara hänt. På webbsidan finns
Se filmen hur du laddar ner musik till en  iPad eller iPhone

fredag 20 februari 2015

Modernt och kre@tivt lärande

Här är ett smakprov på vad du som besökare kommer möta i utbildningsspårets monter "Modernt och kre@tivt lärande"Mässan Eskilstuna inspirerar äger rum 16-18 april på Munktellarenan.
Kolla in klippet : )torsdag 12 februari 2015

Mässan - Eskilstuna inspirerar

Kolla in trailern inför kommande mässan Eskilstuna inspirerar.


16-18 april har Eskilstuna kommun sin mässa, Eskilstuna inspirerar.
Vi inom skolan kommer delta i Utbildningsspåret med seminarier, workshop och en monter med temat Modernt och kreativt lärande.

Tanken med mässan är att inspirerar och ge idéer till medarbetare samt visa vår verksamhet för allmänheten.Over and out L8

 

torsdag 5 februari 2015

Studiebesök utifrån metoden ASL

En gäng pedagoger och rektorer från Eskilstunas grundskolor besökte Kungsgårdens skola i Sandviken för att ta del av deras arbete med ASL, Att skriva sig till läsning.

Mona Wiklander berättade om Sandvikens "resa" med metoden ASL under de senaste 11 åren. Studiebesöket blev både tankeväckande och inspirerande.
Vi hade möjligheten att vara med i två klasser åk 1 när de arbetade med faktatexter om skogsharen utifrån metoden ASL.

I augusti 2015 kommer Mona Wiklander släppa boken Handbok för åk 1-3 Att skriva sig till läsning. Boken är tänkt att fungera som ett stöd för läraren när de startar upp arbetet med ASL. I handboken ges konkreta förslag vecka för vecka för åk 1, 2 och 3.


Over and out L8

tisdag 3 februari 2015

Föreläsningen Webben i undervisningen


Lärarnas riksförbund i Eskilstuna anordnade föreläsningen Webben i undervisningen med Patricia Diaz. Patricia delar med sig av det hon gör i sin undervisning och har skapat en länklista på sin webbsida för dig som pedagog, gå till länklistan

Här nedan är min summering på hennes föreläsning
Tips på Facebook-grupper som Patricia rekommenderade där du som pedagog kan hämta inspiration och få idéer från andra pedagoger:
IKT-verktyg
Bedömning för lärande

Flippa klassrummet

Varför digitalt?
1. Vårt uppdrag
2. "Nya" uppgifter
3. Förbättra och effektivisera

Webbpublicering
Patricia berättade om hur kan YouTube, bloggar och andra platser för webbpublicering användas tillsammans med eleverna och stimulera dem till ökat lärande.
Webbpublicering blir ett sätt att även synliggöra lärandet.

Digitala verktyg återkoppling och kommunikation
Patricia visade exempel på skärminspelningsprogrammet Jing där hon ger muntlig återkoppling på elevernas arbete samt hur hon använder annoteringar i Youtubeklipp för att ge återkoppling skriftligt.
Exit tickets, för avsluta och starta upp lektioner. De här verktygen använder Patricia:
Padlet digital anslagstavla för att stämma av och synliggöra.
På webbsidan korta.nu kan du förkorta långa webblänkar som sedan ska delas till elever.
Mentimeter ett verktyg för omröstning
- Kahoot ett verktyg där eleverna får svara på ett antal frågor på tid, t ex frågesport.


Tack Patricia för en intressant och givande kväll!

söndag 1 februari 2015

Första hjälpen - en livsviktig app


Röda Korsets Första hjälpen app ger dig information som du kan behöva i de vanligaste nödsituationerna.
Med videoklipp, interaktivatester och steg-för-steg-råd lär du dig grundernas i första hjälpen.
Appen finns för både iPhone och Android och är gratis att ladda ner.
En livsviktig app som nås via en "knapp"!Over and out L8


torsdag 29 januari 2015

Bädda in Youtubeklipp i Keynote i din iPad

Här är en guide hur du gör för att bädda in ett Youtubeklipp i Keynote i din iPad.
1. Börja med att ladda ner appen Free video.
2. Öppna appen Free video och gör så här, se klippet nedan.


3. Öppna appen Keynote och välj Skapa presentation
Klicka på + uppe i listan och välj den video som du vill bädda in.

4. Video som du valt kommer nu upp, klicka på videon och välj Använd.
5.Nu har ditt Youtubeklipp bäddats in i din Keynote.
Du ändrar storleken på videovisningen genom att dra i de blå punkterna.

Over and out L8

söndag 11 januari 2015

Pedagog Eskilstuna


Det är många kommuner som har skapat webbsidor för pedagoger, t ex Pedagog Stockholm som är en välbesökt webbsida där pedagoger delar med sig av sitt pedagogiska arbete för att inspirera andra. Det handlar med andra att dela med sig som pedagog och synliggöra det pedagogiska arbetet som pågår. "Sharing is caring"

Nu har vi i Eskilstuna skapat en webbsida för pedagoger och för alla som är intresserade av skola och pedagogik : )
Välkommen att besöka Pedagog Eskilstuna!


Pedagog Eskilstuna är en samlad yta tänkt att stödja och inspirera förskolans och skolans utvecklings genom att:
 • Sprida pedagogiska exempel
 • Visa och byta kunskap och erfarenhet
 • En plats för vad som händer i Eskilstuna kommuns förskolor och skolor

Här är QR-koden för Pedagog Eskilstuna om du vill lägga in webbsidan i din smarta mobil eller lärplatta:

tisdag 6 januari 2015

Nyårslöften för 2015

Mitt nyårslöfte blir inte bara att blogga lite oftare utan också att utmana mig att fixa 100 träningspass innan midsommar. Jag räknade på att blir i snitt 4 pass/vecka, det är 25 veckor till midsommar.

På Facebook finns en öppen grupp som heter
100 pass innan midsommar som är tänkt att peppa de som antar utmaningen. Så här beskrivs gruppen:
Syftet med detta är inte att tävla om vem som hinner med 100 pass först utan att man i lugn och ro drar igång detta för att se hur långt man hinner helt enkelt. Alla är vi vinnare oavsett hur många pass det blir även om det alltid är bra att träna och att ju fler pass du hinner med desto bättre.

Vad räknas som ett pass?
Ett pass är minst 30 minuter träning där man behöver duscha efteråt. Du kan räkna som du själv vill men Facebookgruppen har valt dessa riktlinjer.
Nu har jag skrivit första blogginlägget för i år och igår var det mitt andra träningspass av hundra, 2/100, så imorgon är det bara till att köra på med mitt tredje pass på gymmet : )