onsdag 29 juli 2015

Konvertera pdf dokument i Goggle drive

I en artikel i PC för alla läste jag hur man enkelt kan använda Google Drive för att omvandla bilder från inskannande texter, pdf, till redigerbara dokument.

Gör så här:
1. Ladda upp ett pdf dokument till din Google Drive
2. Högerklicka på pdf dokumentet och välj Öppna med - Google dokument
3. Dokumentet som nu konverterats består av två delar, den översta delen, del 1, är den ursprungliga pdf:n och den understa delen, del 2, är en text som du kan redigera och kopiera.

Så här kan det se ut:Källa: PC för alla

tisdag 28 juli 2015

Utbildning - Digital produktion för pedagogisk verksamhet


Nu till hösten börjar jag en tvåårig distansutbildning i Digital produktion för pedagogisk verksamhet på Medieinstitutet i Stockholm.
De ska bli intressant och förhoppningsvis inspirerande att bli påfylld med digitala lärresurser att använda i pedagogisk verksamhet.

Kursplanens innehåll ser givande ut:
Innehållsproduktion 50 p
 • Grafisk form
 • Storyboard
 • Visuell kommunikation
 • Storytelling
 • Gamification
 • Instruktioner
 • Överföring av kunskapsinnehåll till koncept
Pedagogik i produktion av distansresurs 50 p

 • Strukturera och ge stöd via lärplattfom
 • Utvärdera och kombinera digitala lärresurser för olika lärsituationer och målgruppers behov
 • Stötta kollaborativt lärande
 • Arbeta med mobila enheter/mobilt lärande
 • Definiera kunskapsmål för digitala lärresurser
 • Utforma test och kunskapskontroll efter instruktion
 • Redigera och sammanställa digitala resurser
 • Etik och källkritik

Produktion med digitala resurser och verktyg 50 p

 • Författarverktyg, enklare kodning, wikis, bloggar och sociala medier
 • Smartboards och andra projektionstekniker
 • Läsplattor och appar
 • Standarder och Open Source-begreppet
 • Montjänster

Examensarbete - Slutprojekt  50 p
Du ska tillämpa de kompetenser du fått under utbildningen i ett projekt som visar hut digital medieteknik kan användas i pedagogiskt syfte och förstärka lärandet.
Du ska även presentera och sammanfatta ditt arbete sam analysera och ge konstruktiv kritik på en annan studerandes projekt. Opponeringen ska göras såväl muntligt som skriftlig.