onsdag 23 september 2015

Ny checklista för källkritik - Kolla källan

Kolla Källan, Skolverket, har tagit fram en ny version av lathund kring källkritik.Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner.
Information hämtad från Kolla Källan, Skolverket

Over and out L8

lördag 19 september 2015

Nyheter med iOS 9

Slideover, visa app bredvid den du har öppen (Endast på iPad, senare modell)
Visa en annan app utan att du behöver lämna den app som du befinner dig i. Dra med fingret från höger sida på skärmens kant. Nu kommer det upp ett antal appar som du får välja på. Välj den app du vill kunna se utan att du lämnar den app som du är i.
När du vill gå tillbaka trycker du bara på den första appen , den på vänstersida av din skärm.

Hitta och jämför bland din foton enklare
När du går in i Album och väljer en bild så får du en "scrollningslista" längs ner på skärmen med alla din foton. Nu kan du snabbt och enkelt jämföra och hitta bland dina bilder med hjälp av "scrollningslistan".


Siri hjälper dig hitta bland dina bilder
Be Siri leta upp bilder som du tagit från en specifik plats eller ett visst tidpunkt.

Annan layout på vilka appar som är  öppna
När du trycker på hemknappen två gånger så ser du vilka appar som är öppna, layouten har ändras. Förut låg apparna bredvid varann, nu ligger de omlott på varanda.
Anteckningar
Nu kan du kan lägga in bilder, rita skisser med fingret samt skicka webbsidor och lägga till kartor du hittat direkt till Anteckningar. Hur smidigt som helst!
Exempel: 
1. Du är på en webbsida och vill spara den till Anteckningar.
På webbsidan väljer du symbolen Dela (ruta med en pil som pekar uppåt) och välj sedan appen Anteckningar.

2. Nu hamnar webbsidan med kortatre info i Anteckningar, välj Spara.

3. Så här ser du ut när du väljer att öppna i appen Anteckningar.


Over and out L8