lördag 26 februari 2011

"Våga prova" ska minska digitala klyftor

Idag läste jag i lokaltidningen Eskilstuna Kuriren om Våga prova som är en satsning för att minska den digitala klyftan.
"1,5 miljoner svenskar använder inte datorer och internet. Många saknar kunskap och möjlighet att pröva den digitala tekniken. Därför har har bibliotek och studieförbund i länet bestämt att gemensamt göra en första satsning under vecka 10".
Läs artikeln på ekuriren.se

Länsbildningsförbundet Sörmland webbsida beskrivs att Våga prova Datorer och Internet är ett samarbetsprojekt mellan bibliotek, studieförbund och LBF Sörmland. Detta är en ny satsning inom området Digitala broar och IKT lyftet.

Enligt Riga-överenskommelsen från 2006 har alla medlemsstater förbundit sig att jobba aktivt med att minska de digitala klyftorna i samhället. Målet är att skapa ett informationssamhälle för alla till 2010.

Enligt EU:s åtta nyckelkompetenser är digital kompetens en av nyckelkompetenserna.
Digital kompetens kallas för den fjärde basfärdigheten inom EU – lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna. När grundläggande Internetkunskaper ofta krävs för att söka jobb, eller för att kunna använda viktiga samhällstjänster, ställs de personer som av olika anledningar inte har digital kompetens utanför. Den digitala klyftan är därför i högsta grad också en fråga om demokrati och jämlikhet.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar