söndag 26 februari 2012

Lgr 11 - digital kompetens

Jag har gjort en presentation vad Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, tar upp om digital kompetens.
Vad säger styrdokumenten?
Så här står det under övergripande mål och riktlinjer:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar