onsdag 22 april 2015

iPad i skolan och förskolan - en gratis digital bok

I den digital boken iPad i skola och förskola delar pedagoger med sig av erfarenheter, tips och idéer om lärande med lärplatta.

Så här skriver författarna till boken: Idén till boken föddes egentligen när antalet medlemmar i FB- gruppen ”iPads i skola och förskola” översteg 10 000. Man skulle också kunna säga att boken är ett jubileum. Ett sätt att fira! 18 lärare och pedagoger berättar utifrån sitt perspektiv hur iPads bidrar till lärande och utveckling. Idag har Facebookgruppen långt över 20 000 medlemmar. 

Boken innehåller följande kapitel:

1. Ska vi skajpa med Emelis farbror? 2. Kollegialt lärande i förskolan kring iPad 
3. Write to Read - en lägereld och en resa 
4. En värld full av multimodala sammanhang 
5. Aurasma som pedagogiskt verktyg 
6. En spännande resa 
7. QR-kodernas förtrollande värld 

8. Språkutveckling: Att skriva med kreativitet och stöd
9. Pedagogisk dokumentation med lärplatta 
10. Mångsidig språkstimulans med iPad
11. Från ”deltidsdigitalitet” till heltidsanvändare 
12. IKT-mentor - en unik tjänst?
13. En musikal växer fram
14. Att börja arbeta med iPad på gymnasiet
15. IKT, Information och kommunikationsteknik och filmskapande med digitala verktyg samt friska frågor som redskap 
Ladda hem boken här eller genom QR-koden nedan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar