onsdag 23 september 2015

Ny checklista för källkritik - Kolla källan

Kolla Källan, Skolverket, har tagit fram en ny version av lathund kring källkritik.Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner.
Information hämtad från Kolla Källan, Skolverket

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar