måndag 28 maj 2012

Motion Leadership med Michael Fullan


Idag hade jag och chefer från förskolan, grundskolan och gymnasiet förmånen att lyssna till professor Michael Fullan, skolforskare och rådgivare.
Föreläsningen handlade om Motion Leadership.
Se ett kortare filmklipp om professorn Fullan förändringsarbete, Motion Leadership Movie.

Föreläsningen utgick från boken, Motion Leadership, och boken tar upp de moment som Michael sett är nödvändiga för att ledare ska få en organisation som rör sig framåt i önskad riktning.

Enligt Michael har det visat sig i hans forskning att den viktigaste faktorn för att nå framgång i förskolan, grundskolan och gymnasiet är att förskolechefer och rektorer själva deltar i lärandet genom att aktivt föra processerna framåt. Michael menar också att innan man gör förändringar måste man skapa ett förtroende.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar