torsdag 16 augusti 2012

Källkritik är viktigt och nödvändigt

Jag hittade en skrift på webbsidan .se som har en bra guide om Källkritik på nätet.
En kritisk hållning på Internet bör vara del av allas digitala vardag, enligt .se och jag kan bara hålla med.

En guide som t ex Källkritik på nätet borde vara obligatorisk för både lärare och elever.
Den går hand i hand med vad som står i Lgr 11 kap. 1 Skolans värdegrund och uppdrag:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

De förväntas att eleverna ska vara källkritiska och guiden ger stöd i både teori och praktik.
En guide som Källkritik på nätet behövs i dagens skola, helt enkelt!
Guiden har bra tipsrutor inom varje område som tas upp om källkritik.

Läs guiden Källkritik på nätet online.
Ladda ner guiden Källkritik på nätet som en pdf-fil.

Skolverkets webbsida om källkritik, Kolla källan, är också en mycket bra sida att använda sig av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar