torsdag 21 mars 2013

Forskningsrapporter om En-till-En

Det kommer mer och mer forskning på satsningar som gjorts med digital teknik i skolan.
På bloggen IT-samordnare finns ett blogginlägg om satsningen en-till-en. Dels finns rapporten om Falkenbergs satsning som var bland de första kommuner som satsade på en-till-en samt studien Unos Uno.
I Unos Uno studie har man kommit fram till 10 stycken viktiga saker att fortsätta arbeta med:

1. Skolledning är en kritisk faktor.
2. Kvalitetssäkring av arbetsmetoder – en ledningsfråga
3. Datorerna är i skolan för att stanna, frågan är hur de ska betalas
4. Arbetsmiljö
5. En majoritet bland lärare och elever är positiva – men mindre så på gymnasiet
6. Ensamarbete
7.Lärarnas utformning av arbetsuppgifter för elever är en nyckelfaktor
8. Undervisningsmaterial för nya lärformer är underutvecklade
9. Lärarnas tillgänglighet utanför skoltid kommer att bli ett problem
10.”Reclaim the students; sociala medier

Läs Unos Uno årsrapport 2012.
Läs om Falkenbergs utvärderingsrapport.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar