tisdag 26 mars 2013

Söktjänsten Spindeln

Det kan vara lite lurit att googla fram material för skolarbetet för lärare och elever.
Med Skolverkets söktjänst Spindeln kan sökningen underlätta.


Spindeln är en söktjänst som är speciellt framtagen för att pedagoger och elever lätt ska kunna söka efter digitalt material för skolarbete. Sökningen sker i flera arkiv men är begränsad till de arkiv som innehåller material för skolarbete.

Så här beskrivs Spindeln på Skolverkets sida:
Vanliga söktjänster ger många söksvar vilket gör det svårt för elever och lärare att hitta rätt material. Digitala resurser som till exempel bilder, texter och filmer lagras ofta i digitala arkiv eller databaser. Många av dessa innehåller material som inte går att söka med vanliga sökmotorer. Vissa arkiv fungerar dessutom så att det inte går att hitta enskilda resurser.
Spindeln gör det möjligt att söka och hitta digitalt material från flera olika leverantörers arkiv. Sökningen är begränsad till de arkiv som innehåller material för skolarbete. Sådana arkiv är Utbildningsradions mediearkiv och Länkskafferiets arkiv där det finns mest svenskt material. Sedan augusti 2012 är även resurser från det stora internationella arkivet Learning Resource Exchange (LRE) sökbara i Spindeln. Alla resurser är märkta på ett enhetligt sätt vilket ger bra träffsäkerhet.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar