tisdag 3 september 2013

Utvärdering iPad-satsning

Jan Hyltén har gjort en utvärdering på Stockholm Stads iPad-satsningen.
En intressant läsning utifrån vad satsningen redan visat sig ge utifrån utvärderingen.
Läs hela utvärderingen.

Så här sammanställer Hyltén slutsatserna i utvärderingen:
Utvärderingen haft tre huvudsakliga frågeställningar: 
- I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?  
- När kan en iPad ersätta en bärbar dator?  
- Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära? 

Andra viktiga frågeställningar för utvärderingen har varit: 
i vilka elevåldrar är iPaden ett lämpligt verktyg, 
vilka speciella problem och svårigheter orsakar arbetet med iPads 
samt vilka speciella möjligheter och fördelar medför verktyget. 

Det finns med all säkerhet en rad andra användningssätt som inte upptäckt inom 
ramen för denna utvärdering. Vidare utvecklas hela tiden användningen av lärare 
och elever och nya appar lanseras vilket innebär att både användningssätten och 
användningsområdena sannolikt blir fler med tiden. 

Vidare har jag visat att lärare och elever anser att en iPad kan ersätta en dator i
de flesta 
situationer. Ett undantag är möjligen ordbehandling där många anser att
en bärbar dator 
är överlägsen, även 
om iPaden kompletteras med ett externt
tangentbord.
Vidare är det viktigt att framhålla att iPaden kan komplettera 
datorn i många sammanhang. 

Lärare och framför allt äldre elever jobbar gärna med de två enheterna parallellt. 
I vissa avseenden överträffar iPaden datorn. Det gäller i första hand batteritid,
vikt och
inloggningshastighet men även att den kombinerar möjligheten att surfa,
ta foton, 
spela in ljud och rörlig bild. 

Dessa aspekter är inte minst viktiga eftersom de innebär att vissa lärsituationer
bli enklare att genomföra och därmed kan förekomma mer regelmässigt i
undervisningen.
Av såväl enkätsvar som lärarintervjuer, samtal med elever och
lektionsobservationer
framstår det tydligt att iPaden motiverarså väl elever som
lärare. Resultaten från denna undersökning ligger därmed helt i linje med vad
internationella undersökningar visat.


Over and out L8

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar