onsdag 16 mars 2011

Eskilstuna en PIM-kommun

Nu under våren kompetensutvecklas ett 15-tal pedagoger från förskolan, grundskolan och gymnasiet som PIM-examinatorer i Eskilstuna kommun.
PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är format utifrån ett regeringsuppdrag som Skolverket fick 2005 för att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan.

Till hösten kommer pedagoger påbörja sin kompetensutveckling i PIM där examinatorerna examinerar sin kollegor i en examinationsmiljö som Skolverket tillhandahåller.

Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar som visar hur olika programvaror kan användas praktiskt i skolans verksamhet. Materialet kan användas både enskilt och i ett arbetslag som studerar tillsammans.

Klicka på bilden för att se en introduktionsfilm om PIM.Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar