torsdag 23 juni 2011

Work hard! Be nice!

I tisdags var jag och skolchefen för grundskolan på studiebesök på New Line Learning Academy. Skolan ligger ca 2 timmar utanför London i området Kent. Det var Microsoft som hade bjudit in till studiebesöket och Eva Pethrus från Microsoft höll i och ansvarade för studiebesöket.

New Line Learning Academy är en skola där skolledning, lärare och samhället gick samman för att vända den negativa trenden där utanförskap och arbetslöshet gått i arv i generationer.
Läs tidigare inlägg på bloggen.

Deras motto är Work hard! Be nice!

Deras pedagogiska tanke
Skolan har lyckats vända trenden genom en medveten och långsiktig satsning på individuellt lärande med stöd av IKT.

Skolan tänker helhet kring:
Stora salar med möblering där alla sektioner står på hjul och går att flytta
Lärarna arbetar i team och ser eleven som en helhet
Allt samspelar, från schemaläggning till teknik.
Pedagogiken är inriktad att inspirera och uppmuntra varje individ att se sin förmåga och sin talang.


Plaza
”Plazatänket” bygger på att lärarna arbetar i team om 3-4 pedagoger och undervisar i storgrupp på 75-100 elever.
50 % av undervisningen sker i plaza och varje årskurs har sin plaza.
Se videoklippet med New Line Learning Plaza.
Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar