fredag 9 september 2011

Paddagogik med padda

Här är tips på en webbsida, Digital Inn Education, om iPad i skolan med en samlad sida med appar för de olika skolformerna.

Så här står det inledningsvis på sidan:
”Ska den vara en leksak, ett skapande verktyg, kommunikationsmedel eller ett lärande verktyg? Tänker nog att den kan vara allt detta, huvudsaken är att man har funderat och är medveten om vad man ska använda den till.”
Line Kavmark Knieling, Förskolepedagog, Mölndal
Här är länkarna till de samlade apparna:
Appar för förskolan
Appar för grundskolan – lägre åldrarna
Appar för grundskolan – högre åldrarna
Appar för gymnasiet är under arbetet det har ännu inte lagts in något.

Förskolan är på G med paddor
Här är två tips på bloggar om IKT i förskola där de använder paddor.
Förskolan <3 IKT
iPad som pedagogiskt redskap i förskolan

Se filmen Så använder de iPad på förskolan StensötanTill sist...
Det finns en grupp på Facebook som heter Ipads i skola och förskola.
Gruppen presenterar sig så här:
"Här kan alla bidra med pedagogiska tips kring iPads i skola och förskola. Skriv om dina erfarenheter med ipads i förskola och skola. Berätta vilka appar du tycker är värdefulla, och vilka som inte är bra."

Är det här Paddagogik eller?!


Over and out L8

2 kommentarer:

  1. Muhamed Veletanlic12 september 2011 09:15

    Hej Lotta. Detta är väldigt intressant. Jag har två barn i åldrarna 9 och 11. De får gärna ha sina mobiltelefoner med sig till skolan så länge de är avstängda och ligger i en låda som fröken förser med. Att använda smartphones i utbildningen verkar ligga ljusår borta. Telefoner, internet, läsplattor mm anses vara ett störmoment och en fiende till den goda (kateder)undervisningen.

    SvaraRadera
  2. Tack för ditt inlägg Muhamed!
    Ja, tänk om någon av dessa pedagoger som arbetar i den moderna skolan vågade prova på vad tekniken kan stödja i istället för att bara förbjuda.

    SvaraRadera