söndag 2 oktober 2011

Digital kompetens i undervisningen


Jag har läst boken Digital kompetens i undervisningen av Ulf Jämterud som är en av böckerna i kurslitteraturen.
Boken är uppdelad i två delar där första delen tar upp begreppet digital kompetens och skola och där den andra delen tar upp digital kompetens i undervisningen.

Ulf Jämterud menar att det är idag som ifrågasätter vikten av digital kompetens i undervisningen. Han menar att det huvudsakliga målet med bokens innehåll är att ge lärare redskap som kan stödja till att stärka lärarens och dennes elevers digitala kompetens.

Ulf pratar om kollaborativt lärande i och med den sociala webben. Användaren av den sociala webben är inte bara mottagare av information utan en del av informationen. Författaren tar även upp svårigheter med sociala medier.

I bokens andra del får läsaren en gedigen översikt och tips på användbara länkar i undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Författarens länksamlingar under specifika områden stödjer lärare och elev att snabbt hitta till rätt webbsida vilket blir en guldgruva att ösa ur med andra ord. Och det bästa är att Ulf har en webbsida där hans länkar i boken uppdateras för att hela tiden vara aktuella. Länkarna presenteras i den ordning de nämns i boken. Webbsidan med uppdaterade länkar heter digitalkompetens.nu

Har du läs boken?

Vad tyckte du om den?

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar