söndag 2 september 2012

Digitala lärverktyg

Jag läste på Anna-Karin Hatt’s blogg, Sveriges IT- och energiminister, om hennes brinnande intresse för att svenska barn och svenska lärare ska få chansen att använda it och moderna lärverktyg i skolan. Hon menar att alla som finns i skolan – både barn och vuxna – behöver få digital kompetens.

Här är ett kort utdrag från hennes blogginlägg 31 augusti:
”Regeringen har skärpt alla nationella styrdokument som styr skolan och vilka kunskaper våra barn ska få, just för att tydliggöra att vartenda barn faktiskt har rätt att få använda digitala lärverktyg i skolan. Nu framgår det i skollagen att alla elever ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Nu betonas it i alla relevanta ämnen och alla relevanta sammanhang i den nya skollagen och i läroplanen. Och i den nya lärarutbildningen kräver man av blivande lärare att de både ska kunna använda tekniken själva och dessutom förstå hur it påverka våra barns och ungas liv och vardag.

Att skolan måste ta till sig den nya teknikens möjligheter råder det inga tvivel om. Men lika säkert är att den nya tekniken medför nya utmaningar som vi måste ta i, och att den för med sig nya frågor – inte minst om hur tekniken bäst kan användas för att hjälpa skolan att utföra sitt kärnuppdrag bättre."

Jag rekommendera en lyssning på avsnittet Fakta eller analys? i programserien Skolministeriet som UR står bakom. Radioprogrammet tar upp:
Elever ska lära sig läsa och skriva med hjälp av digitala redskap istället för med penna och papper.
Men hur påverkas lärandet när all tänkbar information finns bara ett klick bort?
Programmet besöker förstaklassare på Tegelhagens skola i Sollentuna där man redan nu har varsin läs- och surfplatta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar