måndag 18 januari 2010

Lagbrytare med dubbelt efternamn

Jag hade ingen aning om att det finns en lag som säger att en person bara får ha ett efternamn, så alla med dubbelnamn är lagbrytare då eller?

Enligt lagen har man ett efternamn och skulle du ha ytterligare ett "efternamn" blir det ditt mellannamn som inte ska förknippas med en persons andranamn. Mellannamn är i svensk lagstiftning ett andra efternamn. Begreppet mellannamn används ibland vardagligt men felaktigt som benämning på förnamn som inte är tilltalsnamn(andranamn).

Mellannamn hade beteckningen tilläggsnamn i den förra namnlagen från 1963 och fick sitt nuvarande namn i den nu gällande namnlagen (1982:670). Mellannamnet läggs till före efternamnet. Före 1963 års namnlag kunde två efternamn, oftast för gifta kvinnor, skrivas ihop med bindestreck. Mellannamn och efternamn skrivs i folkbokföringen inte ihop med bindestreck, men vissa som bär ett mellannamn före sitt efternamn väljer själva att skriva ihop namnen eller blir felaktigt stavade med bindestreck av omgivningen.

Vad säger lagen?
En gift person eller registrerad partner kan nu välja att behålla sitt eget efternamn och lägga till sin makas, makes eller partners efternamn som mellannamn, eller anta makans/makens/partnerns efternamn och ta sitt eget efternamn som mellannamn. Det "egna" efternamnet kan vara ett som förvärvats genom ett tidigare äktenskap. Makar eller partner får dock inte anta varandras namn för att få likalydande kombinationer av mellan- och efternamn. Man kan naturligtvis också välja att behålla sina respektive efternamn efter vigseln utan att anta mellannamn.

Ett barn som får den ene föräldrens efternamn som efternamn kan få den andra förälderns efternamn som mellannamn. Som vuxen kan man själv uppta en förälders efternamn som mellannamn om man bär den andre förälderns namn som efternamn.
Ett mellannamn kan, till skillnad från ett efternamn , inte ärvas eller tas av make/maka vid giftermål.
Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellannamn"

Läs mer på webbsidan folkbokföring-efternamn

Over and out L8

3 kommentarer:

  1. Hmmmmm??....Jag behåller nog det efternamn jag har idag!!!

    SvaraRadera
  2. Ja,behåll det du! Men visste du att det finns en lag som säger att man bara får ha ett efternamn?

    SvaraRadera
  3. Hade jag ingen som helst aning om...:-o

    SvaraRadera