söndag 9 maj 2010

Digitala skrivtavlor ja eller nej

Meningarna går isär vad gäller digitala skrivtavlor.
Men vad säger då Ja-sägarna och vad säger Nej-sägarna till digitala skrivtavlor.

Jag försöker få en bild åt vilket håll det väger över för, ja eller nej, men jag har svårt att få en så ensidig bild.

Cecilia Christensen är en av pedagogerna bakom forskningsrapporten Interaktiva skrivtavlor och aktiva lärare -problem eller möjlighet är en av Ja-sägarna.
Läs rapporten.

Framtidsanalytikern (och bloggaren) Pär Ström, som även sitter i regeringens artonhövdade samling av IT-experter nämner användandet av Smartboard som ett exempel på att det inte bara är på universitetsnivå som den nya tekniken implementeras i utbildningen, utan att även grundskolan har börjat ta steg i den riktningen.
Dessa, i kombination med Internet, kommer säkert att komma till stor användning.”
Läs mer.

Bo Dahlbom är dock av annan åsikt och anser att dessa digitala skrivtavlor är något som skolan inte bör satsa på. Bo Dahlbom är professor i informationsteknologi vid Göteborgs IT-universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation och sitter som ledamot i regeringens IT-råd.
”Skolan skall använda den IT som används i arbetsliv och samhälle, inte investera i särskilda, dyra pedagogiska hjälpmedel, som inte näringslivet självt anser sig ha råd med och som sedan står och samlar damm.”
Läs mer.

Johan Lindwert, pedagog på Kinnarpsskolan i Falköping, är en av nej-sägarna.
Läs hans reflektion Smartboards…är det smart?

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar