lördag 7 maj 2011

Konferensen Framtidens lärande

Den 19 och 20 maj ska jag och ett gäng från Eskilstuna besöka konferensen Framtidens lärande - är här och nu.
Inför konferensen så ska varje deltagare boka in sig på olika seminarie/workshop.

Jag har valt följande seminarie/workshop: Torsdag förmiddag ska jag lyssna på Marie Andersson, lärare på Gotland, som ska presenter hur hon tillsammans med sina elever i 4-6:an på Eskelhems skola använder en bokblogg när de läser Anna Janssons böcker om Emil Wern.
Kolla in bokbloggen.

På torsdag eftermiddag är det PIMLab som gäller. PIMlab är en produktions- och samarbetsmiljö på Internet som inspirerar pedagoger att utveckla sin ämnesundervisning med stöd av IT. I PIM lär man sig att skapa och producera med IT. I PIMlab omsätter man kunskaperna till vardag, till lärande, mål och pedagogiska diskussioner. PIMlab tar PIM-kunskaperna vidare in i vardagen.
Och på fredag förmiddag har jag valt Skolinspektionens granskning av IT-användningen i undervisningen. Forskning betonar vikten av dels en medveten strategi, dels att IT inte enbart används som alternativa verktyg i en traditionell undervisning utan införlivas i undervisningen utifrån en pedagogisk idé. Utvärderingar av svenska satsningar visar dock att det på många håll inte har skett några genomgripande förändringar av pedagogiken. Mot bakgrund av problembilden kommer Skolinspektionen att granska IT-användningen som en tvärgående aspekt i de ämnesgranskningar som genomförs med start under 2011.

Ja, sedan är det förstås även gemensamma föreläsningar och olika utställare som jag ska hinna med och se!
Med andra ord två späckade dagar med massor av IKT : )

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar