onsdag 7 juli 2010

Datorspel i skolan

Två forskare uttalar sig
Elisabet M Nilsson har skrivit en doktorsavhandling där hon undersöker hur ungdomar resonerar och agerar när de spelar datorspel i NO-undervisning.

Elisabeth menar att lärare lär ut exempelvis naturvetenskap genom att berätta en massa saker och sedan låta eleven forska. Spel lär ut åt andra hållet. Där får du göra saker och när du behöver informationen får du den.

Det finns, menar hon, en pedagogisk potential och drivkraft i datorspelande som aktivitet. Precis som inom naturvetenskapen handlar det om att lära sig systemet och testa olika teorier och vägar fram. Spelen rymmer också en komplexitet och bjuder på en större utmaning än att kanske skriva en uppsats. Spelande och lärande är alltså samma sak men om det som lärs är relevant i en specifik skolsituation är inte en självklarhet.

Simon Egenfeldt-Nielsen har i sin forskning undersökt om spelupplevelsen kan öka elevernas abstrakta begrepp och fenomen.
Simon menar att dataspel i undervisningen är ingenting som man gör en lektion som en isolerad företeelse, utan något som vävs in i undervisningen under en lång period och där elevernas upplevelser och erfarenheter diskuteras i ett lärande sammanhang.

Läraren spelar stor roll. Det är läraren som sak koppla ihop spelet med övriga undervisningen. Lärare vet hur man använder böcker i undervisningen, datorspel i undervisingen kräver att en ny tradition etableras menar Simon.

Både Elisabeth och Simon menar att lärarens kunskap om datorspel är avgörande för att nå det tänkta målet med spelandet krävs det att läraren träder in och hjälper eleverna att lyfta fram relevant innehåll och reflektera kring spelprocessen.

Hur väver lärarutbildningen eller annan fortbildning för lärare in detta i sin utbildning idag?

Se youtubeklippen nedan hur dataspel inspirerar barn till nytt lärande:
Wilma 2,5 år spelar dataspel för första gången.Imponerande dans av liten grabb på dansmattaOver and out L8

2 kommentarer: