söndag 28 november 2010

Process blev en success

Jag var på utbildning i processdokumentation i fredags.
Olof Rentzhog från QRAFT Verksamhetsutveckling AB höll i utbildningen.
Jag hade förberett mig på en dag med att ta in mycket fakta och att anteckna för brinnande livet.
Men ack vad jag bedrog mig...

"Olle", jag han kallar sig så, började med att visa ett Youtubeklipp på norsk problemlösning och sen var vi samlade idel öron när han gick igenom:

Processynsätt
Val av process
Processkartor från nivå 1-4
Processförvaltare
Processägare

Dagen blandades med genomgång och praktik, learning by doing.
En givande dag som verkligen gav något handfast att använda i mitt arbete.
Med andra ord, Process blev en success.

Kolla in norsk problemlösning som Olle visade:


Vad är en process då?
Så här lyder definitionen på process:
"Kedja av aktiviteter som ett återkommande flöde skapar värde för kunder"

Olof har gett ut boken Processorientering och bokens syfte är att förmedla en ökad förståelse för vad det innebär att processorientera en verksamhet. Speciellt fokuseras den strategiska kopplingen, där valet av kärnprocesser spelar en viktig roll.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar