måndag 20 juli 2009

Fenomenet gated community

Gated community är ett mindre samhälle, eller bostadsområde, som på ett eller annat sätt har en fysisk gräns gentemot sin omgivning.
Det innebär att man skyddar sig från omvärlden och har sin egen säkerhet. För en avgift kan man även få mer service i form av gym, bageri, dagis och restaurang.
Det blir som ett litet eget samhälle där endast de boende som betalar avgiften får tillträde till området och dess utbud. Det är just det som hela idén bygger på.En av tre svenskar efterfrågar inhägnade bostadsområden, så kallade ”gated communities”. Konsultbolaget Tyréns Temaplan presenterade resultat från BoTrender08 – en rikstäckande djuplodande analys av svenskarnas behov och önskemål kring sitt boende.
Undersökningen visar till exempel att det finns en stark efterfrågan på så kallade gated communities.

På bilden ser du Sveriges första gated community Victoria Park som ligger i Limhamn utanför Malmö. I området kommer det att finnas biograf, vinkällare, möteslokaler, restaurang osv.
På deras hemsida kan man läsa om hur detta är en perfekt lösning för personer som har en "osvensk syn på vardagslivet".

Boendeformen som nu nått Sverige befäster bostadssegregationen med murar, stängsel och vakter. Gated communities ökar de sociala skillnaderna och minskar mångfalden av människor.

Den överhängande risken med gated communities är, med Lina Martinssons ord, att "samhället innanför murarna blir det enda samhälle de boende anser värt att kämpa för." (Martinson (2000): Gated communities - framtidens boende?)

Är det så vårt samhälle kommer att se ut i framtiden?

Over and Out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar