måndag 28 juni 2010

Superdator

Läste i Metro.se om att KTH införskaffat en ny superdator:

”Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har köpt en av världens mest kraftfulla superdatorer. Det är en Cray-dator som inledningsvis klarar 93 teraflops och när den är fullt utbyggd klarar 300 teraflops, vilket gör den till en av de mest kraftfulla i norra Europa.”

Läs mer på KTH:s aktuelltsida om superdatorn, Craydatorn.

Vad är flops?
Flops (av floating-point operations per second) är ett mått på databehandlingskapaciteten hos datorsystem. En flops är en flyttalsoperation per sekund.
Flops används tillsammans med SI-prefix för att bilda större enheter. Till exempel är en megaflops lika med en miljon flops, en gigaflops lika med en miljard flops och en teraflops lika med en biljon flops.
Info hämtad från Wikipedia.

En biljon har tolv nollor, 1 000 000 000 000. Eller så kan man säga "tusen miljarder" eller "en miljon miljoner".

Hur som helst många nollor blir det...


Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar