måndag 14 juni 2010

Vad menas med web 2.0?

Mina erfarenheter av web 2.0 är att jag själv bloggar, skapat egna wiki, har facebook– och youtubekonto samt använder olika gratistjänster för producera och kommunicera med andra.

Men vad menas med web 2.0?
Vad jag har förstått så skiljer sig web 2.0 mot föregångaren web 1.0. Web 2.0 ger användarna stort inflytande över innehållet och möjligheter att samverka med andra användare, vilket man inte gjorde web 1.0. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Man delar helt enkelt med sig av information och kommunikation.


Det var Tim O'Reilly som myntade begreppet web 2.0 på en konferens i oktober 2004.
Enligt O'Reilly ska en webbsida uppfylla tre villkor för att få kallas Web 2.0:
1. Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll
2. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information.
3. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar.

Den nya webben handlar också om att skapa nya tjänster och nya sätt att använda nätet. Informationssökning och -spridning, shopping, bloggande och fotodelning är bara i början av sin utveckling, menar O'Reilly.
Info hämtad från wikipedia.

Web 2.0 webbplatser handlar också mycket om användarvänlighet och tillgänglighet där användaren är i centrum. Användaren kan bidra till webbplatsens innehåll, användaren ser sina tidigare bidrag och förändringar, webbplatsen blir mer än enkla formulär och informationssidor, flera användare bildar communities kring innehållet och dialogen går över flera kanaler (e-postlistor, RSS , forum). Läs ett tidigare inlägg om RSS-feeds.

När går vi då in i web 3.0 eller är vi redan där och hur kommer den att se ut?
Är Google Wave = web 3.0 där man kan kommunicera och samtidigt bygga kunskap och nätverk i realtid?

Se youtubeklipp om Google Wave.Over and out L8

1 kommentar:

  1. Pedagogisk och bra förklaring av utvecklingen! Tack! :-)

    SvaraRadera