måndag 28 juni 2010

Upphovsrättslagen

I dag kan vem som helst med tillgång till Internet ladda ner musik, film, böcker och tidningar snabbt. Den 1 juli 2005 ändrades upphovsrättslagen för att bland annat anpassas till den tekniska utvecklingen. De nya upphovsrättsreglerna bygger till stor
del på regler som är gemensamma för EU-länderna.

Varför en ny lag?
Syftet med den nya lagen var att stärka upphovsrätten i det digitala samhället samtidigt som balansen mot viktiga allmänna intressen tillgodoses. Lagen innehåller välkomna förstärkningar av bildkonstnärernas rätt. Möjligheten att använda konst gratis i anslutning till vetenskaplig framställning som ges ut i förvärvssyfte och i utställnings- och försäljningskataloger har nu försvunnit.

Regeringskansliet har tagit fram en broschyr om upprättshovslagen. I broschyren finns kort information om några av de nya reglerna. Läs broschyren.

Skolverkets webbsida Kolla Källan har en bra sida om Lärarguider i upphovsrätt. På sidan får man vägledning i hur vi kan använda bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter i skolan.

Jag tycker att filmen Upphovsrätt och Creative Commons tar upp grunderna om upphovsrätten och creative commons på ett tydligt sätt.

Hur får man användare att ta till sig upphovsrättslagen eller är det en tandlös lag som gör användarna laglösa?

Bilden hämtad från flickr, Beta Sven.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar