lördag 26 juni 2010

Lärplattform och personliga lärmiljöer

Lärplattform
Lärplattform eller utbildningsplattform är en webbaserad programvara för administation, genomförande och uppföljning av kurser och utbildningsprogram. En lärplattform används som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare kan kommunicera med varandra och utbyta dokument. Vanliga delar är olika diskussionsforum, inlämningsfunktioner för uppgifter, närvarokontrollsfunktioner och olika former av utvärderingsfunktioner.
Info hämtad från wikipdia.

Bilda är en lärplattform som har utvecklats av PingPong AB och i min webbaserade kurs använder vi Bilda. I kursen ingår ett moment att prova på produktionsverktyget i Bilda. I verktyget har jag lagt upp en mapp, skapat dokument med länk, skapat en enkät och skapat dokument med text och bild.
Produktionsverktyget var lätt att förstå och har man provat på t ex Google Docs så känner man igen sig. Olika produktionsverktyg verkar vara väldigt lika i sitt upplägg.

Webbpubliceringssystem
Jag arbetar i Eskilstuna kommun och i Eskilstuna kommun använder vi webbpubliceringssystemet EpiServer. I EpiServer publicerar jag dokument, enkäter, lägger ut Youtubeklipp och tipsar om länkar. Även det här publiceringsverktyget påminnar om det jag nämnt ovan.

PLE
Personliga lärmiljöer kallas PLE, Personal Learning Environment.
Det jag såg på youtubeklippet Welcome to my PLE tyckte jag om för att eleven ”äger” sin information och har gjort ett aktivt val. Intressant!

För- och nackdelar med interaktiva skrivtavlor
I kursen ska vi även fundera kring för- och nackdelar med ínteraktiva skrivtavlor. Jag har redan i ett tidigare inlägg på min blogg skrivit om det. Gå till inlägget.Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar