lördag 22 augusti 2009

Get a voki

Jag hade lite småroligt när jag skapade min voki.
Du kan se resultatet av min smårolighet här i höger ramen.
Klicka på play-knappen och vokin Lotta pratar till dig.


En voki är en talande figur/avatar som hjäper användaren att uttrycka sig muntligt.
Det är helt gratis att skapa och använda sig av en voki.
Du skapar en figur/avatar och bestämmer hur den ska se ut, i vilken omgivning den ska befinna sig och hur den ska låta.

När du är klar klistrar du in den i lämplig wiki eller blogg.


Lärare och elever kan använda vokis i undervisningen, för att bli inspirerad se hur elever i Linköping gjorde sitt arbete Villa Mimmi digitalt med wikis och vokis.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar