torsdag 27 augusti 2009

Svininfluensa i jämförelse med tuberkulos

Varje dag kan vi läsa i media om svininfluensans härjningar över hela världen.

Professor Hans Rosling tycker att media vinklar svininfluensan för ensidigt och utan jämförelse med andra ”epidemier” som pågår i världen, speciellt i utvecklingsländerna.

Hans Rosling beräknar kvoten mellan nyhetsartiklarnas täckning och faktiska dödsfall i samband med den senaste svininfluensans utbrott. Under de 13 dagarna, från 24 april upp till 6 maj, har WHO bekräftat att 25 länder är drabbade av svininfluensa, och 31 personer har dött av svininfluensan. WHO:s data visar även att cirka 60 000 personer dog i tuberkulos under samma period.

Du läste rätt, 60 000!

Sätt siffrorna i jämförelse mot varandra som Rosling gör men det väljer media att inte skriva om.

Varför?

Hans Rosling har gjort en grov jämförelse med antalet nyheter som hittats av Google nyhetssökning, han vill utfärda en varning för en "media hype" på svininfluensa och en försummelse av tuberkulos (tbc).

Titta på klippet nedan från youtube där Rosling visar och förklarar försummelsen av tbc med sitt statistikprogram Gapminder.Lite statistik om tbc
Enligt statistik från 2004 fanns 14,6 miljoner fall av kronisk aktiv tuberkulos, 8,9 miljoner nya fall, och 1,6 miljoner dödsfall, de flesta i utvecklingsländer.

Tuberkulos, förkortat tbc, är en smittsam infektionssjukdom som främst drabbar lungorna. Den orsakas av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar