måndag 31 augusti 2009

Informationsträff inför studiebesöket i Shumen

Jag åkte till Stockholm idag för en informationsdag för oss studiebesöksstipendiater från Sverige. Jag har fått ett stipendium att åka till Shumen, Bulgarien, och se hur en förskola-förskoleklass arbetar med IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) i sin verksamhet.
Det är genom Programkontoret som jag fått stipendiet.

På informationsträffen berättade två stipendiater som redan gjort sin resa hur det var och vad som väntar oss andra.

Som stipendiat ska jag:
- Läsa igenom några ”gamla” rapporter för att se och förstå upplägget inför rapportskrivandet.
- Skriva en egen rapport på svenska
- Skriva en grupprapport på engelska, gruppen utser en person som skriver fast innehållet ska vara gemensamma tankar och reflektioner kring temat "Use of ICT in pre-primmary school".
- Presentera det svenska skolsystemet och hur vi organiserade.

Övriga tips som vi fick:
- Egen laptop nödvändigt + adapter
- Trycka upp visitkort för att ha att dela ut
- Ta med presenter till värdarna, deltagarna och eventuellt ställen som man ska besöka.
- Ta kontakt med övriga deltagare innan resan via mail för att redan nu knyta kontakter.

Jag kommer vara själv från Sverige som åker till Shumen i mitten av november
och övriga åtta deltagare kommer från Lettland, Spanien (2 st), Nederländerna, Danmark, Belgien, England och Turkiet.

Det ska bli spännande och väldigt intressant att knyta kontakter med kollegor i andra länder.

Här är en blogg från förskolan i Shumen som jag bland annat ska besöka.


Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar