onsdag 24 mars 2010

Att skriva sig till läsning via datorn

I dag var Erica Lövgren inbjuden som föreläsare för pedagoger som undervisar årskurs 1-3 i Eskilstuna kommun.
Erica bjöd på en inspirerande och uppskattad föreläsning om "Att skriva sig till läsning", ASL.

Erica Lövgren fick priset Guldäpplet 2009 för sitt inspirerande, genomgripande och långvariga arbete med elever med medier och IT. Enligt juryn har hon anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Elevernas berättelser publiceras och sprids långt utanför skolan. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum. Med sin blogg har hon visat vägar för hur kontakten mellan skola och föräldrar kan organiseras.

Erica har även skrivit en bok om sitt arbete. Boken släpptes vid årsskiftet och heter "Med datorn som verktyg".

Se youtube-klipp om Ericas arbete, se klippet.Ericas arbete bygger på Arne Tragetons tankar om att datorn kan ersätta pennan vid läs- och skrivinlärning. Arne Tragetorn är forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge.
I sin bok "Att skriva sig till läsning" presenterar Arne Trageton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som centralt verktyg. Boken bygger på ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 klasser från fyra nordiska länder deltagit. Med många konkreta exempel på barnens arbeten beskriver Arne Trageton sina banbrytande idéer.

Arne menar att man ska minska arbetet med bokstavsträning och avskaffa abc-böckerna. Istället ska man använda datorn som skrivmaskin och elevernas egenproducerade läseböcker, med andra ord "Skriva sig till läsning".


Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar