söndag 28 mars 2010

Hur många googlar på dig?

Den nya tjänsten Googlad.nu hämtar information direkt från Google. Genom att du skriver in ett namn i tjänstens sökruta får du svar på ungefär hur många Google-sökningar som görs på det namnet i månaden.

Det är sökoptimeringsföretaget Be Better Online som låter dig kolla hur många som googlar på dig, ditt företag eller annat varje månad. Den svenska tjänsten är dock kopplad direkt till Google via ett api – application programming interface – vilket är effektivare men samtidigt innebär att Be Better Online får betala en kostnad per förfrågan.


Jag gick in på gooogla.nu och varje månad googlas det:
- 18 100 gånger på GUIF
- 2 900 gånger på Lotta Larsson
- 550 000 gånger på Eskilstuna

Hur många googlar på ditt namn eller företag tro?

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar