söndag 21 mars 2010

Earth hour 2010

Lördagen den 27 mars klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour – var en del av lösningen.
Kan du din Earth Hour-historia?
Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. Australien är ett land som redan tydligt märkt av klimatförändringarna, bland annat genom långvarig torka. Detta första Earth Hour resulterade i att över 2 miljoner Sydneybor och 2 000 företag släckte ljuset. Nyheten spreds över världen.

År 2008 engagerade Earth Hour omkring 50 miljoner människor i 35 länder världen över.
I Sverige släckte Örebro sitt kommunhus och Kungen släckte Slottets fasadbelysning. Men detta var ändå bara början.

Förra året släckte över 4 000 städer i 88 länder

Informationen ovan är hämtad från Världsnaturfondens webbsida.

Earth hour 2010 official video.


Min kommun, Eskilstuna kommun, är en av de stolta kommuner som har anmält sig till att delta.
Jag ska förstås och så bidra genom att släcka en timme och tända stearinljus och värmeljus istället.

Du hakar väl också på!

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar