söndag 14 mars 2010

"Vi ringer när du inte kan"

Jag har lagt in mina närmaste anhöriga i min mobiltelefons adressbok under namnet ICE.
Har du?

ICE, eller In Case of Emergency, går ut på att man lägger in information om personer att kontakta vid en olycka i sin moibltelefons adressbok. ICE är ett internationellt vedertaget system.


Vid svåra olyckor, med okontaktbara offer, kan ofta polis och sjukvårdaree använda offrets mobiltelefon för att identifikation. Idén med ICE är att mobiltelefonägaren skriver in bokstäverna "ICE", samt namn och telefonnummer till sina närmaste anhöriga i adressboken. Om man gör detta kan räddningstjänsten snabbare få tag på anhöriga i händelse av att telefoninnehavaren skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycka. På så sätt kan man också snabbare få uppgifter om medicinering eller andra viktiga fakta.

I Sverige tycker SOS Alarm att ICE är bra och uppmanar till att föra detta vidare i Sverige.

Denna både enkla och smarta idé kommer från Storbritannien och sprids nu snabbt över världen. "Vi ringer när du inte kan" är den brittiska ICE-rörelsens slogan.

Vem uppfann ICE-koden?
ICE-koden uppfanns av den engelska ambulansföraren Bob Brotchie i maj 2005. Han började sprida budskapet om koden.
Efter bombdåden i London den 7 juli 2005 fick den stora allmänheten kännedom om koden, då Storbritanniens räddningspersonal letade efter anhörigas telefonnumer i offrens mobiltelefoner. ICE har spritt sig vitt runt Europa. Även i Nordamerika har man börjat informera om koden.
Informatiom hämtad från Wikipedia.Så här sparar du ett ICE-nummer i din mobiltelefon:
1. Ta fram din mobiltelefon.
2. Öppna Kontakter.
3. Välj Lägg till en ny kontakt.
4. Skriv ICE1, namnet på din kontakt, och vem din kontakt är, till exempel ”ICE1, Anna, mamma”.
5. Skriv telefonnumret.
6. Lägg till tecknet * efter telefonnumret. Då visar din telefon dina ICE-kontakter som vanligt när de ringer till dig.

Kom ihåg att informera den person vars telefonnummer du anger som ICE-nummer.

Over and out L8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar